/

Ludmila Šenkyříková

Keramika

"Zabývám se užitkovou keramikou a por-

celánem, které vyrábím točením na kruhu,

litím do sádrových forem a modelováním.

K dekoraci používám  techniky, kterými

ráda vytvářím plastický povrch v různých

podobách. Tvary upřenostňuji čisté a jed-

noduché, jemně asymetrické. Je pro mne velmi důležité, aby výsledný produkt byl perfektně zpracován po řemeslné stránce. Často se účastním výběrových marketů zaměřených na keramiku či design... Hrnčířské trhy -  Beroun, Dyzajn market - Náměstí Václava Havla - Praha atd. Aktuální možnosti setkání sledujte, prosím, na facebooku, tam najdete i to, čím se momentálně zabývám. Zboží je možné zakoupit na již zmíněných marketech, přes e-mail nebo přímo u mne v ateliéru, napište, domluvíme se. Další možností je nákup přes e-shop na Fléru."

 

Ludmila Šenkyříková se narodila 22. října 1979 ve Zlíně. V letech 1994 - 1998 studovala na Soukromé střední škole podnikání a ekologie v Kroměříži. V letech 2002 - 2004 na Středním odborném učilišti uměleckořemeslném v Praze, obor umělecký keramik. Praxe probíhala v Keramickém studiu Jarmily Tyrnerové v Kohoutově, kde zároveň pracovala jako asistent lektora. Od roku 2005 tvoří ve vlastním ateliéru v Kohoutově a  s Keramickým studiem spolupracuje i nadále jako asistent,  i se v něm dále vzdělává.

 

Ludmila Šenkyříková

Kohoutov 18

544 01 Dvůr Králové n. L.

tel.: 728 252 280

e-mail: info@ludmilasenky.cz

 

Copyright © 2015 Ludmila Šenkyříková | realizace: po o 20/design